O ordinaci

Vedoucí lékařka MUDr. Irena Muchová se zabývá cévní specializací – angiologií již 30 let. Po absolvování zahraničních stáží rozvíjí moderní diagnostické a terapeutické metody ve své ordinaci od r. 1995. Řadu let je členkou České angiologické společnosti, opakovaně byla zvolena do funkce předsedkyně revizní komise. Pravidelně přednáší na domácích i zahraničních angiologických sjezdech a v předatestačních kurzech pro mladé angiology. Publikuje články v odborných časopisech a je autorkou kapitol v učebnicích vnitřního lékařství a angiologie. Na svém pracovišti vytvořila kvalitní tým spolupracovníků.

Literatura

  • Češka Richard a kol.: Interna , Triton 2010, kapitola Lymfedém
  • Karetová Debora, Staněk František: Angiologie pro praxi , Maxdorf Jessenius 2007, kapitola Lymfologie
  • Kompresivní terapie v angiologii – doporučené postupy , in www.angiology.cz
  • K.Roztočil (ed): Angiologie. Lékařské repetitorium . Triton Praha 2014. Kapitola Lipedém, Lymfedém.
  • Věstník MZd č. 5/2015 z 20.5.2015: Onemocnění lymfatického systému
  • Karetová Debora, Chochola Miroslav a kol.:Vaskulární medicína. Maxdorf Jessenius Praha 2017. Kapitoly Lymfedém. Lipedém.
  • Diferenciální diagnostika otoků končetin. Přehledný článek. In: Dermatologie č. 8; 4/2007

Vybrané přednášky

  • Lymphedema and lipedema in ultrasound imaging. XXV World Congress of the IUA 2012, Praha
  • Manifestation of latent lymphedema after vein surgery. 4.kongres ESVM 2018 Praha

Galerie

Kontakt

Objednejte se k nám

Pacienty přijímáme pouze po telefonickém objednání.


Adresa
Malátova 18,
150 00 Praha - Smíchov

Telefon
257 316 066

Ordinační hodiny
Pondělí 8:00 - 14:00
Úterý 8:00 - 14:00
Středa 8:00 - 14:00
Čtvrtek 8:00 - 14:00
Pátek 8:00 - 14:00


MUDr. Irena Muchová, Cévní, interní a rehabilitační s.r.o.